Кой е Свети Николай
Храмът
Духовен център
Неделно училище
Библиотека
Кухня с трапезария за социално слаби
Лекарски кабинет
Църковен магазин
Туристическа спалня
Православен календар
Контакти
Символ на вярата
НОВИНИ
Символ на вярата

 

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

 

2.  И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

 

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

 

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан. 

 

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

 

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

 

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

 

8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

 

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

 

10.  Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 

 

11. Чакам възкресение на мъртвите.

 

12. И живот в бъдещия век! Амин.