Кой е Свети Николай
Храмът
Духовен център
Неделно училище
Библиотека
Кухня с трапезария за социално слаби
Лекарски кабинет
Църковен магазин
Туристическа спалня
Православен календар
Контакти
Символ на вярата
НОВИНИ
КОНТАКТИ

Църковно настоятелство:

Председател- прот. йер. Емилиян Михайлов

 

Членове- д-р Петър Бодуров

                Диян Димов

                Данаил Данаилов

                арх. Паруш Зафиров

                 

 

........................................................................................................................................

Разплащателни сметки:

Raiffeisen BANK /Райфайзенбанк/

Титуляр /Account Holder/: Църковно настоятелство "Свети Николай"
Клиентски номер /Customer №/: 922 076
BIC: RZBBBGSF
IBAN №:
Лева / BGN: BG51RZBB91551092207611
щ.д. /USD: BG RZBB9155
евро / EUR: BG RZBB9155
друга валута / other currency: BG RZBB9155

Банка ДСК
Клон ФЦ Бургас

BIC код - STSABGSF
IBAN: BG48STSA93000003533712
Разплащателна сметка № : 02/ 3533712
Име: Църковно настоятелство
Фамилия: храм "Свети Никола"
№ на банкова карта: Бургас

 

Име
 * Задължително
Телефон
E-Mail адрес
 * Задължително
Запитване